respite super gising painting collection

“Super Gising”

Ang mga ama ay madalas tawaging “pinuno ng pamilya,” kinokonsulta ng mga anak para sa karunungan, tinutularan bilang modelo, at inaasahan upang sustentuhan at protektahan ang pamilya; lahat ng ito ay nagdudulot ng paghanga sa kanila, at ito rin ang mga katangiang hinahanap natin sa isang “bayani.”

respite super gising painting collection 1

Sumulpot ang Pop-art, hinamon ang paniniwala ng lipunan sa kung ano ang nararapat tawaging sining; “pagtanggi sa parehong pangingibabaw ng ‘mataas na sining’ ng nakaraan at sa pagpapanggap ng ibang napapanahong avant-garde na sining.” Para narin itong, isang paraan ng pag-alsa kontra sa nakasanayang pananaw.

May nagsabi na ang pagka-ama “ay pagmamahal, pangangalaga, at paghahanapbuhay lamang;” isang responsibilidad na mamuno ng pamilya; at ang mga ama ay mayroong obligasyong moral na tulungan ang mga anak na lumaking “mabuting tao,” at matutong “gumawa ng mga malayang desisyon na (sana ay) may kahalagahan.”

respite super gising painting collection 2

Marahil ang “Super Gising” ay isang panawagan upang mamulat, maging mapagmasid, dahil baka hindi pala sila “bayani,” ginagawa lamang nila ng mabuti ang kanilang trabaho, at ito ang kung ano ang nararapat–na humiling tayo ng kakayahang maging magaling, mahusay at matagumpay mula sa “pinuno ng pamilya,” sapagka’t “sila lamang na nangangamba at nayayanig sa ‘pagiging-ama’ ang karapat-dapat na umangkin ng walang katapusang responsibilidad”–sa pamumuno.

Ang lipunan ay may posibilidad na bigyan ng labis na pagpuri ang pagka-ama… Subalit hindi natin sinasabing tayo’y maging walang hiya at humiling ng “perpektong” ama; sa halip ay maging hamon ito sa kanila (at sa atin, bilang mga ama sa hinaharap) na mamuno sa pamilya, pangaralan ang mga anak “tungo sa buhay ng kabutihan,” para sa mga ama na “gawin ang pinapangaral,” at gumamit ng “disiplina ngunit may kasamang lambing at pagmamahal.” Pagkatapos lamang nito, na sila ay maaaring tumanggap ng ating paghanga.

respite super gising painting collection 3

Ang “Super Gising” ay pininta ni @pancho_karambola para sa nakaraang eksibit ng respite na “Kape Kape,” isa itong pribadong koleksyon ng respite–ngayo’y ipinagbibili. Ang imaheng ito ay tila isang boss, pinuno, o maaari ding isang “bayani”…na handang humarap sa kahit anong pagsubok; at sa tingin namin ay naaangkop bilang tampok sa araw ng mga ama, sapagka’t marami itong kahulugan, na ang mga nanay ay nagsisilbing “tatay” din, ang mga namumuno ay tinatawag ding “pinuno ng pamilya;” at ito rin ay nagbibigay ng katanungan: “dapat lang ba na basta basta silang tawaging ‘bayani,’ o sila ba ay dapat hingan ng kakayahang maging magaling, mahusay at matagumpay?”

* https://www.britannica.com/art/Pop-art
* https://www.iep.utm.edu/parentri/
* https://www.adnu.edu.ph/urc/download/p035p050.pdf
* https://www.newstatesman.com/politics/2015/02/paternity-leave-why-we-should-stop-romanticising-fatherhood
* https://aeon.co/essays/what-the-childless-fathers-of-existentialism-teach-real-dads
* https://www.psychologytoday.com/us/blog/why-we-need-heroes/201906/why-our-fathers-are-heroes